Registracija

RENGINIO NUOSTATAI

Varžybas „Baidarių iššūkis Nerimi“ organizuoja VšĮ „Idėjų grupė“.
Tai aktyvaus laisvalaikio ir sporto šventės „Active Fest Vilnius“ sudedamoji dalis, kurioje gali dalyvauti visi norintys nemokamai.
Renginio tikslas – propaguoti sportiškumą, aktyvaus laisvalaikio formas, pažintį su baidarių sportu.

MARŠRUTAS
Plaukimo startas: Valakampių II pliaže, finišas: ties Žvėryno-Vingio parko pėsčiųju tiltu.

PROGRAMA
Registracija vykdoma iki 2020-07-31.
Renginio data: 2020 rugpjūčio mėn. 8 d.
10:00–11:30 – dalyvio numerių (liemenių), baidarių, irklų, gelbėjimo liemenių atsiėmimas palapinėje prie starto.
12:00 val. – startas.
14:30 val. – finišas.
16:00 val. – apdovanojimai (grupių prizininkų). Kitiems dalyviams medaliai įteikiami iškart finišavus.

DALYVIAI
Renginyje gali dalyvauti visi norintys, užpildę dalyvio registracijos formą, susipažinę su varžybų nuostatais ir patvirtinę tai registracijos metu.
Dalyvių skaičius ribojamas.
Visi dalyviai dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiami ir prisiima visą, su dalyvavimu varžybose, susijusią riziką ir atsakomybę bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų. Renginio metu tėvai prisiima visą atsakomybę už savo vaikus. Dalyviai suteikia šalia esančiam, į nelaimę patekusiam asmeniui, pagalbą.

Dalyviai privalo mokėti plaukti, būti susipažinę su saugaus elgesio ant vandens taisyklių reikalavimais. Už savo sveikatą ir saugumą vandenyje atsako patys dalyviai.

Visi dalyviai privalo dėvėti gelbėjimo liemenes (išduoda organizatorius).
Finišavę dalyviai grąžina finišo teisėjui starto numerius (liemenes), gelbėjimo liemenes, baidares, irklus.

Dalyvis supranta ir patvirtina, kad organizatoriai neatsako ir neatlygins dalyvio sveikatai ar gyvybei padarytos žalos. Visa rizika ir atsakomybė dėl dalyvio sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių dalyvaujant renginyje, tenka tik dalyviui. Renginio metu dalyviai atsako asmeniškai už padarytą žalą tretiesiems asmenims.

Dalyviai prisiima visą atsakomybę už savo daiktus. Renginio metu jų netekus, organizatoriai už prarastą materialųjį turtą neatsako.

Dalyvių asmens duomenys, pateikiami registracijos formoje, gali būti naudojami renginio rinkodaros tikslais. Kiekvienas dalyvis patvirtina, kad sutinka gauti naujienlaiškius ir žinutes, susijusias su renginiu ir Organizatoriaus organizuojamais renginiais, taip pat sutinka, kad nuotraukas bei filmuotą medžiagą iš renginio su juo Organizatorius gali naudoti renginio viešinimo bei rinkodaros tikslais be atskiro sutikimo.

VEDAMOS ĮSKAITOS (DALYVIŲ GRUPĖS)
Mišri (vyras ir moteris) dviejų dalyvių grupė
Dviejų dalyvių grupė su vaiku
Dviejų dalyvių (moterų) grupė
Dviejų dalyvių (vyrų) grupė

VARŽYBŲ VYKDYMAS
Varžybose vykdomas vienas plaukimas.
Varžybose dalyvaujama su organizatoriaus išduodamomis baidarėmis.
Startuojama nuo krante esančios starto linijos.
Finišuojanti komanda privalo kirsti finišo liniją esančią tarp dviejų baltai – žalių kabančių kartelių, ties dešiniu upės krantu.
Dalyvių, finišuojančių su blogai matomais starto numeriais, ar visai be numerių, plaukimo laikas nebus fiksuojamas.
Praėjus 1,5 val. nuo starto, finišo teisėjai nustoja fiksuoti finišuojančių dalyvių laiką.

DALYVIO PAKETO IŠDAVIMAS IR GRĄŽINIMAS
Dalyvio numeriai, gelbėjimo liemenės ir baidarė išduodami starto vietoje. Finišo vietoje dalyviai privalo grąžinti išduotus dalyvio numerius, gelbėjimo liemenes ir baidares. Už išduotus atributus materialiai atsakingas dalyvis. Negrąžinus materialinių vertybių finišo vietoje, dalyvis įsipareigoja padengti tiesioginius patirtus nuostolius.

APDOVANOJIMAI
Renginio dalyviai apdovanojami atminimo medaliais, kurie bus įteikiami iškart finišavus.
Įskaitų (dalyvių grupių) prizininkai (pirmosios trys vietos) apdovanojami medaliais ir diplomais.

MEDICINOS PAGALBOS SUTEIKIMAS
Renginio metu maršrute budės gelbėjimo ekipažas. Jei pamatysite dalyvį, kuriam reikia pagalbos, ar tokios pagalbos prireiks jums – nedelsdami skambinkite bendrosios pagalbos telefonu 112.

DALYVIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS
Dalyvis yra asmeniškai atsakingas už savo elgesį renginio metu.

PRIVATUMO POLITIKA
Dalyviai patvirtina, kad susipažino su privatumo politika.
*Visa informacija iki renginio gali būti tikslinama.
**Patvirtindamas registraciją dalyvis sutinka su nuostatais, kurie iki renginio gali būti koreguojami.

__________________
Renginį „Baidarių iššūkis Nerimi“ organizuoja viešoji įstaiga „Idėjų grupė“. Organizatoriaus kontaktinė informacija: tel. +370 613 22996, el. p. info@igrupe.lt

Projektas  „Sportas visiems: Aktyvaus laisvalaikio ir sporto šventė „Active Fest Vilnius“ bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.